k.ú.: 631353 - Počátky u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550957 - Čestice NUTS5 CZ0316550957
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 300727
zahrada 20 21940
ovoc. sad 1 5251
travní p. 84 299310
lesní poz 37 155455
vodní pl. tok přirozený 2 2829
vodní pl. tok umělý 6 1117
zast. pl. 25 9597
ostat.pl. jiná plocha 17 20802
ostat.pl. neplodná půda 35 21682
ostat.pl. ostat.komunikace 16 11596
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2586
Celkem KN 290 852892
Par. KMD 290 852892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 25
LV 68
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 10:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.