k.ú.: 631388 - Doubravník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595551 - Doubravník NUTS5 CZ0643595551
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 1498612
zahrada 362 220448
ovoc. sad 26 77093
travní p. 607 1083279
lesní poz les s budovou 18 680
lesní poz školka 3 6456
lesní poz 864 5260918
vodní pl. rybník 1 2355
vodní pl. tok přirozený 54 192392
vodní pl. tok umělý 2 4479
vodní pl. zamokřená pl. 9 8697
zast. pl. společný dvůr 1 523
zast. pl. zbořeniště 7 606
zast. pl. 564 117593
ostat.pl. dráha 14 90620
ostat.pl. jiná plocha 184 96788
ostat.pl. manipulační pl. 42 51778
ostat.pl. neplodná půda 548 495624
ostat.pl. ostat.komunikace 323 117069
ostat.pl. pohřeb. 2 3447
ostat.pl. silnice 120 105657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 23608
ostat.pl. zeleň 8 2859
Celkem KN 4245 9461581
Par. KMD 4245 9461581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 218
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. zem.used 24
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 574
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 23
LV 687
spoluvlastník 905

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 10.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.