k.ú.: 631396 - Doubravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585181 - Doubravy NUTS5 CZ0724585181
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 462
orná půda 90 942415
zahrada 307 321304
ovoc. sad 7 34597
travní p. mez, stráň 14 69926
travní p. 356 3619711
lesní poz 265 4222586
vodní pl. tok přirozený 28 68904
vodní pl. tok umělý 9 6080
vodní pl. zamokřená pl. 2 2949
zast. pl. zbořeniště 2 447
zast. pl. 281 96674
ostat.pl. jiná plocha 49 11028
ostat.pl. manipulační pl. 35 29840
ostat.pl. neplodná půda 160 396865
ostat.pl. ostat.komunikace 114 202849
ostat.pl. silnice 17 98336
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7871
ostat.pl. zeleň 58 57191
Celkem KN 1798 10190035
Par. DKM 1676 6578369
Par. KMD 122 3611666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 191
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 267
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 432
spoluvlastník 868

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.03.2021
DKM 1:1000 17.12.2019
KMD 1:1000 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 12.03.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.07.2024 15:41

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.