k.ú.: 631396 - Doubravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585181 - Doubravy NUTS5 CZ0724585181
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 462
orná půda 90 943400
zahrada 301 321668
ovoc. sad 7 34597
travní p. mez, stráň 14 69926
travní p. 355 3618330
lesní poz 259 4199230
vodní pl. tok přirozený 28 68904
vodní pl. tok umělý 9 6080
vodní pl. zamokřená pl. 2 2949
zast. pl. zbořeniště 1 303
zast. pl. 276 95788
ostat.pl. jiná plocha 50 10160
ostat.pl. manipulační pl. 32 29912
ostat.pl. neplodná půda 165 422045
ostat.pl. ostat.komunikace 113 202850
ostat.pl. silnice 16 98336
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7871
ostat.pl. zeleň 56 57228
Celkem KN 1778 10190039
Par. DKM 1656 6578373
Par. KMD 122 3611666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 189
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 262
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 423
spoluvlastník 917

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.03.2021
DKM 1:1000 17.12.2019
KMD 1:1000 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 12.03.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.05.2022 15:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.