k.ú.: 631426 - Doudleby nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576301 - Doudleby nad Orlicí NUTS5 CZ0524576301
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2951405
zahrada 533 293355
ovoc. sad 4 80690
travní p. 212 587218
lesní poz les(ne hospodář) 1 2488
lesní poz 15 109620
vodní pl. nádrž přírodní 2 7633
vodní pl. tok přirozený 26 123244
zast. pl. společný dvůr 2 1871
zast. pl. zbořeniště 17 13438
zast. pl. 758 238745
ostat.pl. dráha 15 83229
ostat.pl. jiná plocha 115 60249
ostat.pl. manipulační pl. 30 153449
ostat.pl. neplodná půda 28 64237
ostat.pl. ostat.komunikace 269 260427
ostat.pl. pohřeb. 1 3252
ostat.pl. silnice 63 115273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 57181
ostat.pl. zeleň 81 138176
Celkem KN 2384 5345180
Par. DKM 2384 5345180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 362
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 89
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 748
byt.z. byt 142
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 146
LV 874
spoluvlastník 1275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 06.08.2014
S-SK GS 1:2880 1840 23.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 22:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.