k.ú.: 631451 - Doupě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587079 - Doupě NUTS5 CZ0632587079
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 1087471
zahrada 66 24957
ovoc. sad 2 9445
travní p. 67 518635
lesní poz 72 3071388
vodní pl. rybník 11 103186
vodní pl. tok přirozený 7 10492
vodní pl. tok umělý 1 1093
zast. pl. 71 33002
ostat.pl. jiná plocha 71 110397
ostat.pl. manipulační pl. 1 5571
ostat.pl. neplodná půda 27 29648
ostat.pl. ostat.komunikace 51 89885
ostat.pl. silnice 4 13083
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7894
ostat.pl. zeleň 3 4726
Celkem KN 504 5120873
Par. DKM 278 2143197
Par. KMD 226 2977676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 66
LV 79
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2016
KMD 1:1000 20.12.2013
DKM-KPÚ 23.09.2013 1:1000 23.09.2013 *)
KM-D 1:2000 08.09.2000 18.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1935 08.09.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.