k.ú.: 631469 - Dožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558061 - Mladý Smolivec NUTS5 CZ0324558061
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 2066885
zahrada 147 92840
travní p. 81 1088376
lesní poz 40 730741
vodní pl. nádrž umělá 3 1105
vodní pl. rybník 6 77097
vodní pl. tok umělý 6 3607
vodní pl. zamokřená pl. 3 5378
zast. pl. společný dvůr 6 1510
zast. pl. zbořeniště 12 1454
zast. pl. 131 53612
ostat.pl. jiná plocha 31 45976
ostat.pl. manipulační pl. 12 5640
ostat.pl. neplodná půda 43 46545
ostat.pl. ostat.komunikace 75 97406
ostat.pl. silnice 8 16702
ostat.pl. zeleň 10 955
Celkem KN 658 4335829
PK 617 2443475
GP 120 706469
Celkem ZE 737 3149944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 131
LV 181
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 12:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.