k.ú.: 631477 - Drahanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501751 - Drahanovice NUTS5 CZ0712501751
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1003 2634278
zahrada 427 335194
ovoc. sad 9 5483
travní p. 20 7308
lesní poz 20 1378401
vodní pl. nádrž umělá 4 14679
vodní pl. rybník 1 9638
vodní pl. tok přirozený 9 9473
zast. pl. společný dvůr 2 697
zast. pl. zbořeniště 6 1457
zast. pl. 516 134558
ostat.pl. dráha 6 30117
ostat.pl. jiná plocha 61 23114
ostat.pl. manipulační pl. 33 225192
ostat.pl. ostat.komunikace 137 97949
ostat.pl. pohřeb. 4 6198
ostat.pl. silnice 86 79866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14697
ostat.pl. zeleň 5 7343
Celkem KN 2355 5015642
Par. DKM 6 9837
Par. KMD 2349 5005805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 296
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 37
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 511
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 27
LV 664
spoluvlastník 954

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2010
KM-D 1:1000 07.11.2003 15.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 07.11.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.