k.ú.: 631531 - Drahelčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 531146 - Drahelčice NUTS5 CZ020A531146
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 3250590
zahrada 489 162544
ovoc. sad 9 51440
travní p. 44 76188
lesní poz les s budovou 2 81
lesní poz les(ne hospodář) 10 13247
lesní poz 56 624784
vodní pl. nádrž umělá 4 2966
vodní pl. rybník 1 3186
vodní pl. tok přirozený 27 40655
vodní pl. tok umělý 14 25176
zast. pl. zbořeniště 2 311
zast. pl. 573 96697
ostat.pl. dráha 6 7725
ostat.pl. dálnice 5 9929
ostat.pl. jiná plocha 119 72892
ostat.pl. manipulační pl. 13 79289
ostat.pl. neplodná půda 5 1467
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 288
ostat.pl. ostat.komunikace 90 128577
ostat.pl. pohřeb. 1 13
ostat.pl. silnice 6 42334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14178
ostat.pl. zeleň 22 64848
Celkem KN 1869 4769405
Par. DKM 1869 4769405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 473
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 570
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 618
spoluvlastník 801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 03.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 29.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 25.05.2022 02:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.