k.ú.: 631680 - Drahobuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564770 - Drahobuz NUTS5 CZ0423564770
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 2220
orná půda 347 2619591
zahrada 66 40754
travní p. mez, stráň 7 5229
travní p. 180 490371
lesní poz 76 667429
vodní pl. nádrž umělá 1 306
vodní pl. tok přirozený 4 27226
vodní pl. tok umělý 22 17257
zast. pl. zbořeniště 9 3346
zast. pl. 115 48064
ostat.pl. jiná plocha 79 42032
ostat.pl. manipulační pl. 31 8332
ostat.pl. mez, stráň 3 2960
ostat.pl. neplodná půda 210 255430
ostat.pl. ostat.komunikace 56 73156
ostat.pl. silnice 5 32602
ostat.pl. zeleň 3 1604
Celkem KN 1217 4337909
Par. KMD 1217 4337909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 107
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 12
LV 150
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2014
S-SK GS 1:2880 1843 17.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.