k.ú.: 631701 - Strážiště u Drahobuze - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564770 - Drahobuz NUTS5 CZ0423564770
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1275436
zahrada 76 32670
travní p. 124 183008
lesní poz 13 160941
vodní pl. tok přirozený 3 3023
zast. pl. zbořeniště 10 2743
zast. pl. 50 25067
ostat.pl. jiná plocha 9 1631
ostat.pl. manipulační pl. 12 24234
ostat.pl. neplodná půda 12 6560
ostat.pl. ostat.komunikace 43 29809
ostat.pl. pohřeb. 3 5086
ostat.pl. silnice 4 16696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1947
Celkem KN 633 1768851
Par. KMD 633 1768851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 49
LV 75
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2015
S-SK GS 1:2880 1843 05.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 24.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.