k.ú.: 631728 - Drahonice u Lubence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 3912144
chmelnice 14 432366
zahrada 65 35228
ovoc. sad 1 3502
travní p. 51 237347
lesní poz 12 478713
vodní pl. nádrž umělá 2 2139
vodní pl. tok přirozený 17 53613
zast. pl. společný dvůr 5 9979
zast. pl. zbořeniště 6 7450
zast. pl. 87 36156
ostat.pl. jiná plocha 30 13749
ostat.pl. manipulační pl. 10 37253
ostat.pl. neplodná půda 38 58197
ostat.pl. ostat.komunikace 57 66261
ostat.pl. pohřeb. 2 2312
ostat.pl. silnice 3 42015
Celkem KN 566 5428424
Par. KMD 566 5428424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 79
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
KM-D 1:2880 28.12.2001 23.06.2011
S-SK GS 1:2880 1824 27.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.