k.ú.: 631736 - Lužec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566934 - Vroutek NUTS5 CZ0424566934
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 1526208
zahrada 12 9035
ovoc. sad 1 10055
travní p. 1 6113
vodní pl. nádrž umělá 1 1194
vodní pl. tok přirozený 4 5148
vodní pl. zamokřená pl. 2 2248
zast. pl. zbořeniště 1 421
zast. pl. 39 28595
ostat.pl. jiná plocha 8 6700
ostat.pl. manipulační pl. 4 26943
ostat.pl. neplodná půda 8 32286
ostat.pl. ostat.komunikace 2 776
ostat.pl. silnice 4 38947
ostat.pl. zeleň 1 389
Celkem KN 113 1695058
Par. KMD 113 1695058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 38
LV 21
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2011
S-SK GS 1:2880 1824 13.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.