k.ú.: 631752 - Vesce u Drahonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566934 - Vroutek NUTS5 CZ0424566934
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2866014
zahrada 53 23609
ovoc. sad 4 86018
travní p. 77 214361
lesní poz 22 418497
vodní pl. nádrž přírodní 2 903
vodní pl. tok přirozený 19 33525
zast. pl. společný dvůr 3 2576
zast. pl. zbořeniště 7 1340
zast. pl. 78 26973
ostat.pl. jiná plocha 24 15394
ostat.pl. manipulační pl. 5 29423
ostat.pl. neplodná půda 8 7392
ostat.pl. ostat.komunikace 39 49186
ostat.pl. silnice 3 21701
ostat.pl. zeleň 9 40583
Celkem KN 667 3837495
Par. KMD 667 3837495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 77
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 82
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 18.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 21:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.