k.ú.: 631761 - Drahonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595560 - Drahonín NUTS5 CZ0643595560
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 2388312
zahrada 113 68246
ovoc. sad 5 19843
travní p. 293 994317
lesní poz les s budovou 10 458
lesní poz 446 2472552
vodní pl. nádrž umělá 9 6573
vodní pl. tok přirozený 6 20764
vodní pl. zamokřená pl. 1 221
zast. pl. zbořeniště 3 590
zast. pl. 132 49314
ostat.pl. jiná plocha 105 68333
ostat.pl. manipulační pl. 76 177563
ostat.pl. neplodná půda 311 306132
ostat.pl. ostat.komunikace 122 80005
ostat.pl. silnice 4 21752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10905
ostat.pl. zamokřená pl. 2 8211
ostat.pl. zeleň 9 480
Celkem KN 2078 6694571
Par. KMD 2078 6694571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 18
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 132
LV 180
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 20:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.