k.ú.: 631809 - Drahoraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573060 - Kopidlno NUTS5 CZ0522573060
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1718588
zahrada 52 30304
ovoc. sad 13 244913
travní p. 13 64704
lesní poz 6 107451
vodní pl. nádrž přírodní 1 619
vodní pl. nádrž umělá 1 293
vodní pl. tok přirozený 13 9866
zast. pl. 63 44982
ostat.pl. jiná plocha 5 1883
ostat.pl. neplodná půda 5 8577
ostat.pl. ostat.komunikace 32 67385
ostat.pl. pohřeb. 1 2235
ostat.pl. silnice 3 14401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4931
Celkem KN 285 2321132
Par. DKM 285 2321132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 60
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 82
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2008 celé k.ú.
DKM-KPÚ 20.04.2007 1:1000 20.04.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 18.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 21:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.