k.ú.: 631825 - Pševes - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573060 - Kopidlno NUTS5 CZ0522573060
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 2493202
zahrada 113 93918
ovoc. sad 9 26789
travní p. 81 807500
lesní poz 22 744837
vodní pl. nádrž umělá 3 5277
vodní pl. tok přirozený 14 35927
vodní pl. tok umělý 8 12066
zast. pl. zbořeniště 5 2140
zast. pl. 144 89125
ostat.pl. dráha 1 29042
ostat.pl. jiná plocha 38 30435
ostat.pl. manipulační pl. 20 50381
ostat.pl. mez, stráň 28 80144
ostat.pl. neplodná půda 4 1729
ostat.pl. ostat.komunikace 62 99907
ostat.pl. silnice 8 51368
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1242
Celkem KN 706 4655029
Par. DKM 704 4654928
Par. KMD 2 101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 141
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 190
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2021 Mapování
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2018
KMD 1:1000 17.07.2012 08.12.2021
S-SK GS 1:2880 1842 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.