k.ú.: 631884 - Drahotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553573 - Drahotín NUTS5 CZ0321553573
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 4083424
zahrada 105 65310
travní p. 157 2015116
lesní poz 103 1554164
vodní pl. nádrž umělá 2 3284
vodní pl. rybník 7 153883
vodní pl. tok umělý 25 87828
zast. pl. zbořeniště 16 6454
zast. pl. 99 67300
ostat.pl. dráha 1 17757
ostat.pl. jiná plocha 45 27679
ostat.pl. manipulační pl. 55 74645
ostat.pl. neplodná půda 92 299072
ostat.pl. ostat.komunikace 152 219455
ostat.pl. silnice 7 57950
ostat.pl. skládka 1 2117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 216
ostat.pl. zeleň 29 182220
Celkem KN 1038 8917874
Par. DKM 488 7177691
Par. KMD 550 1740183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 96
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 122
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.03.2015
KMD 1:1000 05.01.2011
S-SK GS 1:2880 1838 05.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 23.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.