k.ú.: 631906 - Načetín u Drahotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566276 - Hora Svatého Václava NUTS5 CZ0321566276
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 17 24381
orná půda 130 1238975
zahrada 47 32372
travní p. mez, stráň 20 37720
travní p. 100 737553
lesní poz 17 378724
vodní pl. nádrž umělá 1 1162
vodní pl. tok umělý 4 1857
vodní pl. zamokřená pl. 2 2363
zast. pl. zbořeniště 2 2665
zast. pl. 23 16784
ostat.pl. jiná plocha 63 76525
ostat.pl. neplodná půda 12 7738
ostat.pl. ostat.komunikace 26 59380
ostat.pl. silnice 5 16073
Celkem KN 469 2634272
Par. KMD 469 2634272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 55
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1838 08.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 13:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.