k.ú.: 631914 - Sezemín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554111 - Poběžovice NUTS5 CZ0321554111
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 6895
zahrada 10 6161
travní p. 58 652654
lesní poz 158 663222
vodní pl. tok přirozený 1 352
vodní pl. tok umělý 4 4121
zast. pl. zbořeniště 3 4766
zast. pl. 5 2542
ostat.pl. jiná plocha 16 9824
ostat.pl. neplodná půda 43 72385
ostat.pl. ostat.komunikace 25 35243
ostat.pl. silnice 2 1443
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2665
Celkem KN 331 1462273
Par. KMD 331 1462273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 5
LV 16
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2015
S-SK GS 1:2880 1838 23.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.05.2022 02:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.