k.ú.: 631922 - Šibanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554111 - Poběžovice NUTS5 CZ0321554111
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 193771
zahrada 5 4085
travní p. 59 585229
lesní poz 117 2212471
vodní pl. nádrž přírodní 5 4860
vodní pl. nádrž umělá 2 5033
vodní pl. tok umělý 2 981
vodní pl. zamokřená pl. 2 983
zast. pl. 14 7070
ostat.pl. jiná plocha 30 21850
ostat.pl. manipulační pl. 1 891
ostat.pl. neplodná půda 12 16116
ostat.pl. ostat.komunikace 42 45646
ostat.pl. silnice 1 13940
Celkem KN 304 3112926
Par. KMD 304 3112926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 12
LV 15
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 12.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.