k.ú.: 631949 - Drahotuše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513750 - Hranice NUTS5 CZ0714513750
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2030 5184381
zahrada 861 767849
ovoc. sad 24 119864
travní p. 192 308422
lesní poz les s budovou 1 65
lesní poz 175 974350
vodní pl. rybník 16 19296
vodní pl. tok přirozený 190 286879
vodní pl. tok umělý 18 7070
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 69
vodní pl. zamokřená pl. 5 4768
zast. pl. společný dvůr 11 2834
zast. pl. zbořeniště 31 5043
zast. pl. 1250 367960
ostat.pl. dráha 9 309866
ostat.pl. jiná plocha 286 690456
ostat.pl. manipulační pl. 142 142572
ostat.pl. neplodná půda 79 108466
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5213
ostat.pl. ostat.komunikace 390 275368
ostat.pl. pohřeb. 1 8560
ostat.pl. silnice 62 211445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 224992
ostat.pl. zeleň 8 18525
Celkem KN 5829 10044313
Par. DKM 5829 10044313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 547
č.p. rod.rekr 3
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 305
bez čp/če jiná st. 110
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 21
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1221
byt.z. byt 34
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 2
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 51
LV 1456
spoluvlastník 1958

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.08.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.