k.ú.: 632104 - Drásov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582972 - Drásov NUTS5 CZ0643582972
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1419 5981217
zahrada 457 364418
ovoc. sad 25 100586
travní p. 59 89614
lesní poz les s budovou 1 61
lesní poz 361 3096782
vodní pl. tok přirozený 47 68431
vodní pl. tok umělý 17 13329
zast. pl. společný dvůr 7 4143
zast. pl. zbořeniště 3 1648
zast. pl. 803 274254
ostat.pl. dráha 3 9457
ostat.pl. jiná plocha 219 204913
ostat.pl. manipulační pl. 61 88756
ostat.pl. neplodná půda 54 47348
ostat.pl. ostat.komunikace 326 195977
ostat.pl. pohřeb. 5 5782
ostat.pl. silnice 26 86401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 32943
ostat.pl. zeleň 18 32305
Celkem KN 3930 10698365
Par. DKM 3930 10698365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 207
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 393
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 11
č.e. prům.obj 5
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 785
byt.z. byt 87
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 8
Celkem JED 107
LV 1240
spoluvlastník 1820

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 01.11.1999 1:1000,1:2000
ZMVM 1:2000 01.07.1990 31.10.1999 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.