k.ú.: 632252 - Dražkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 2460057
zahrada 247 110166
ovoc. sad 7 21708
travní p. 5 125
vodní pl. nádrž umělá 1 219
vodní pl. tok umělý 106 40483
vodní pl. zamokřená pl. 1 401
zast. pl. společný dvůr 2 126
zast. pl. zbořeniště 2 3062
zast. pl. 524 111821
ostat.pl. dráha 1 5415
ostat.pl. jiná plocha 97 82333
ostat.pl. manipulační pl. 39 77698
ostat.pl. neplodná půda 7 4709
ostat.pl. ostat.komunikace 171 78027
ostat.pl. silnice 76 123782
ostat.pl. skládka 2 4219
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 329917
ostat.pl. zeleň 17 14784
Celkem KN 1816 3469052
Par. DKM 1816 3469052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 118
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 223
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 498
byt.z. byt 40
obč.z. byt 4
Celkem JED 44
LV 586
spoluvlastník 900

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.07.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1985 26.07.1999 1:1000,1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 16:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.