k.ú.: 632261 - Dobrš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551023 - Drážov NUTS5 CZ0316551023
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 539563
zahrada 93 43942
travní p. 412 1096966
lesní poz 40 498320
vodní pl. nádrž umělá 1 395
vodní pl. rybník 1 755
vodní pl. tok přirozený 3 3407
vodní pl. tok umělý 9 2992
vodní pl. zamokřená pl. 7 4624
zast. pl. společný dvůr 6 4832
zast. pl. zbořeniště 17 1816
zast. pl. 95 23167
ostat.pl. jiná plocha 101 49133
ostat.pl. manipulační pl. 22 11130
ostat.pl. neplodná půda 105 52759
ostat.pl. ostat.komunikace 85 38945
ostat.pl. plantáž dřevin 1 112
ostat.pl. pohřeb. 1 3173
ostat.pl. silnice 21 20323
ostat.pl. zeleň 1 3304
Celkem KN 1159 2399658
Par. KMD 1159 2399658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 94
LV 126
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 15:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.