k.ú.: 632333 - Dražovice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 566683 - Dražovice NUTS5 CZ0322566683
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 806 2640974
zahrada 120 71401
ovoc. sad 2 17791
travní p. 448 993882
lesní poz 191 1168329
vodní pl. rybník 3 201057
vodní pl. tok přirozený 52 15777
vodní pl. tok umělý 131 26988
vodní pl. zamokřená pl. 5 14837
zast. pl. společný dvůr 5 925
zast. pl. 111 58738
ostat.pl. jiná plocha 58 56163
ostat.pl. manipulační pl. 11 10312
ostat.pl. neplodná půda 307 132133
ostat.pl. ostat.komunikace 76 56956
ostat.pl. silnice 16 64182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2521
ostat.pl. zeleň 3 309
Celkem KN 2347 5533275
Par. KMD 2347 5533275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 111
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 6
Celkem JED 14
LV 188
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2014
S-SK GS 1:2880 1837 18.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.