k.ú.: 632350 - Dražovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592994 - Dražovice NUTS5 CZ0646592994
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 762 5016398
zahrada 484 180683
ovoc. sad 1 2849
travní p. 27 62229
lesní poz 11 434909
vodní pl. nádrž umělá 2 7834
vodní pl. rybník 3 21707
vodní pl. tok přirozený 30 42275
vodní pl. zamokřená pl. 2 2213
zast. pl. zbořeniště 11 1742
zast. pl. 444 122046
ostat.pl. jiná plocha 137 84505
ostat.pl. manipulační pl. 65 43704
ostat.pl. neplodná půda 52 19510
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 192
ostat.pl. ostat.komunikace 173 244130
ostat.pl. pohřeb. 2 2334
ostat.pl. silnice 11 30636
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 21251
ostat.pl. zeleň 27 55935
Celkem KN 2268 6397082
Par. DKM 681 5725404
Par. KMD 1587 671678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 236
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 432
LV 524
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.08.2016 1:1000 04.08.2016 *)
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 21:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.