k.ú.: 632368 - Dražůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586153 - Dražůvky NUTS5 CZ0645586153
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1688 3771168
vinice 51 28050
zahrada 83 44884
travní p. 128 184568
lesní poz 22 749760
vodní pl. nádrž umělá 2 24187
vodní pl. tok přirozený 1 2330
vodní pl. tok umělý 149 40806
vodní pl. zamokřená pl. 2 1158
zast. pl. zbořeniště 17 2368
zast. pl. 172 61066
ostat.pl. dráha 5 1392
ostat.pl. jiná plocha 57 43952
ostat.pl. manipulační pl. 70 28210
ostat.pl. neplodná půda 37 20344
ostat.pl. ostat.komunikace 173 90829
ostat.pl. pohřeb. 5 3377
ostat.pl. silnice 5 55369
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5483
ostat.pl. zeleň 26 1112
Celkem KN 2695 5160413
Par. KMD 2695 5160413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 156
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 356
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 18.05.2022 21:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.