k.ú.: 632414 - Drhovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549380 - Drhovle NUTS5 CZ0314549380
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 2588385
zahrada 72 100648
ovoc. sad 18 106639
travní p. 110 461752
lesní poz 27 1196114
vodní pl. nádrž umělá 2 4798
vodní pl. rybník 9 50321
vodní pl. tok přirozený 50 8786
vodní pl. tok umělý 10 3311
vodní pl. zamokřená pl. 3 3477
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. 100 60765
ostat.pl. jiná plocha 29 30827
ostat.pl. manipulační pl. 33 71013
ostat.pl. neplodná půda 12 7004
ostat.pl. ostat.komunikace 60 107458
ostat.pl. silnice 23 92139
ostat.pl. zeleň 2 93
Celkem KN 892 4893558
Par. KMD 892 4893558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 185
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2017
KM-D 1:2000 15.11.1999 28.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 15.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.