k.ú.: 632490 - Drchlava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561614 - Chlum NUTS5 CZ0511561614
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1985014
zahrada 78 44446
travní p. 166 273565
lesní poz 69 1268815
vodní pl. nádrž umělá 3 1040
zast. pl. zbořeniště 18 4528
zast. pl. 74 29305
ostat.pl. jiná plocha 26 8170
ostat.pl. manipulační pl. 47 25674
ostat.pl. neplodná půda 43 41580
ostat.pl. ostat.komunikace 53 57098
ostat.pl. pohřeb. 2 4519
ostat.pl. silnice 5 24295
ostat.pl. zeleň 4 1192
Celkem KN 658 3769241
Par. DKM 2 480
Par. KMD 656 3768761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 74
LV 107
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2019 01.04.2019 *) Řešeno s KoPÚ Pavlovice u Jestřebí
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.