k.ú.: 632520 - Drnholec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584444 - Drnholec NUTS5 CZ0644584444
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1112 21732379
vinice 384 1485599
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 523 183788
ovoc. sad 10 120814
travní p. 47 1066327
lesní poz les(ne hospodář) 17 142796
lesní poz 157 5273695
vodní pl. nádrž umělá 8 1209671
vodní pl. tok přirozený 40 216539
vodní pl. tok umělý 4 302600
vodní pl. zamokřená pl. 6 6272
zast. pl. společný dvůr 69 23168
zast. pl. zbořeniště 47 6396
zast. pl. 1151 657657
ostat.pl. jiná plocha 378 488879
ostat.pl. manipulační pl. 141 196837
ostat.pl. neplodná půda 54 54258
ostat.pl. ostat.komunikace 444 933919
ostat.pl. pohřeb. 1 3762
ostat.pl. silnice 8 98486
ostat.pl. skládka 1 24410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 23108
ostat.pl. zeleň 111 935778
Celkem KN 4730 35187196
GP 1 3512
Celkem ZE 1 3512
Par. DKM 4730 35187196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 599
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 90
bez čp/če jiná st. 231
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1115
byt.z. byt 81
obč.z. byt 12
Celkem JED 93
LV 1178
spoluvlastník 1673

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2010
DKM-KPÚ 02.10.2009 1:1000 09.11.2009 *) Z-4213/2009
ZMVM 1:2000 01.01.1996 28.04.2010 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 07:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.