k.ú.: 632589 - Podolí u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551660 - Radomyšl NUTS5 CZ0316551660
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 780130
zahrada 22 22824
travní p. 57 125859
lesní poz 13 162151
vodní pl. nádrž umělá 4 3773
vodní pl. rybník 2 8403
vodní pl. tok umělý 36 9416
vodní pl. zamokřená pl. 5 1501
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. 44 18686
ostat.pl. jiná plocha 41 48562
ostat.pl. manipulační pl. 11 20521
ostat.pl. neplodná půda 30 15205
ostat.pl. ostat.komunikace 25 8942
ostat.pl. silnice 6 25286
Celkem KN 446 1251310
Par. DKM 446 1251310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 69
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1981 17.01.2008
S-SK GS 1:2880 1837 17.01.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.