k.ú.: 632635 - Droždín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 507
orná půda 922 3870586
zahrada 675 519706
ovoc. sad 1 4980
travní p. 99 93128
lesní poz 108 1633113
vodní pl. nádrž umělá 2 2607
vodní pl. tok přirozený 25 26524
zast. pl. zbořeniště 6 329
zast. pl. 732 142187
ostat.pl. jiná plocha 176 152328
ostat.pl. manipulační pl. 2 217
ostat.pl. neplodná půda 1 852
ostat.pl. ostat.komunikace 240 159540
ostat.pl. silnice 12 88482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 8002
ostat.pl. zeleň 3 7723
Celkem KN 3015 6710811
Par. DKM 3015 6710811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 241
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 201
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 718
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 2
Celkem JED 36
LV 1018
spoluvlastník 1641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1998
THM-V 1:2000 01.01.1983 01.05.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.