k.ú.: 632643 - Drslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592153 - Drslavice NUTS5 CZ0722592153
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1452 2832845
zahrada 233 134153
ovoc. sad 6 28243
travní p. 861 1041184
lesní poz ostat.komunikace 3 442
lesní poz 228 2669233
vodní pl. nádrž umělá 1 2491
vodní pl. tok přirozený 47 142995
vodní pl. zamokřená pl. 2 973
zast. pl. zbořeniště 28 5141
zast. pl. 291 114613
ostat.pl. dráha 4 54691
ostat.pl. jiná plocha 780 506130
ostat.pl. manipulační pl. 66 28373
ostat.pl. neplodná půda 40 18522
ostat.pl. ostat.komunikace 144 205052
ostat.pl. silnice 14 82115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13945
ostat.pl. zeleň 6 8564
Celkem KN 4211 7889705
Par. DKM 2902 4535602
Par. KMD 1308 3353985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 184
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 262
LV 692
spoluvlastník 974

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2016
KMD 1:1000 30.11.2012
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.