k.ú.: 632660 - Druhanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568619 - Druhanov NUTS5 CZ0631568619
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1461860
zahrada 95 71571
travní p. 181 391588
lesní poz 64 1812066
vodní pl. nádrž umělá 4 3579
vodní pl. tok přirozený 1 13809
vodní pl. tok umělý 2 666
zast. pl. 101 33903
ostat.pl. dráha 4 1745
ostat.pl. jiná plocha 51 24749
ostat.pl. manipulační pl. 6 2985
ostat.pl. neplodná půda 23 15858
ostat.pl. ostat.komunikace 47 55921
ostat.pl. silnice 1 21560
Celkem KN 743 3911860
Par. KMD 743 3911860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 97
LV 118
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2009
S-SK GS 1:2880 1838 11.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 20:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.