k.ú.: 632694 - Druzcov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564290 - Osečná NUTS5 CZ0513564290
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2476817
zahrada 112 112591
ovoc. sad 1 7001
travní p. 257 768535
lesní poz 56 2432707
vodní pl. tok přirozený 20 7793
vodní pl. tok umělý 27 17021
vodní pl. zamokřená pl. 3 508
vodní pl. 1 200
zast. pl. společný dvůr 4 521
zast. pl. zbořeniště 10 1750
zast. pl. 159 41077
ostat.pl. jiná plocha 71 181465
ostat.pl. manipulační pl. 9 31298
ostat.pl. neplodná půda 15 13768
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1323
ostat.pl. ostat.komunikace 121 74833
ostat.pl. pohřeb. 1 2225
ostat.pl. silnice 7 45836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1245
Celkem KN 985 6218514
Par. DKM 985 6218514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 34
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 150
LV 179
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.1995 Od -ověř TO. ZMVM Druzcov.
S-SK GS 1:2880 1843 18.12.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.