k.ú.: 632708 - Druztová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558834 - Druztová NUTS5 CZ0325558834
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1566033
zahrada 514 307765
ovoc. sad 4 8303
travní p. 162 239328
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 49 2371018
vodní pl. nádrž umělá 2 3053
vodní pl. rybník 7 22093
vodní pl. tok přirozený 36 165288
vodní pl. zamokřená pl. 1 1687
zast. pl. společný dvůr 2 30
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 540 112502
ostat.pl. jiná plocha 96 36634
ostat.pl. manipulační pl. 6 2857
ostat.pl. neplodná půda 48 24931
ostat.pl. ostat.komunikace 164 101300
ostat.pl. pohřeb. 1 4700
ostat.pl. silnice 22 42778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12148
ostat.pl. zeleň 6 640
Celkem KN 1976 5023295
EN 18 11830
PK 31 14002
Celkem ZE 49 25832
Par. DKM 767 4517410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 310
č.e. rod.rekr 106
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 527
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 542
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2017
THM-V 1:2000 01.04.1974
S-SK GS 1839 31.03.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 16.05.2022 13:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.