k.ú.: 632724 - Drysice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593010 - Drysice NUTS5 CZ0646593010
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2489 6392988
vinice 5 6262
zahrada 391 263001
ovoc. sad 21 65086
travní p. mez, stráň 1 928
travní p. 121 152636
lesní poz 147 200734
vodní pl. tok přirozený 42 23916
zast. pl. společný dvůr 4 1299
zast. pl. zbořeniště 21 4102
zast. pl. 282 108223
ostat.pl. dobývací prost. 15 38265
ostat.pl. dálnice 7 24355
ostat.pl. jiná plocha 195 83559
ostat.pl. manipulační pl. 83 56540
ostat.pl. neplodná půda 167 124118
ostat.pl. ostat.komunikace 297 161818
ostat.pl. pohřeb. 1 1809
ostat.pl. silnice 17 176331
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1278
ostat.pl. zeleň 11 2372
Celkem KN 4321 7889620
Par. KMD 4321 7889620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 279
byt.z. byt 5
obč.z. byt 3
Celkem JED 8
LV 651
spoluvlastník 998

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.