k.ú.: 632732 - Držkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563561 - Držkov NUTS5 CZ0512563561
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 819505
zahrada 191 140410
travní p. 622 1755480
lesní poz les(ne hospodář) 1 9903
lesní poz 230 2767139
vodní pl. nádrž přírodní 1 379
vodní pl. nádrž umělá 1 345
vodní pl. tok přirozený 4 28684
vodní pl. tok umělý 1 123
zast. pl. společný dvůr 2 82
zast. pl. zbořeniště 9 775
zast. pl. 416 78288
ostat.pl. dráha 3 92751
ostat.pl. jiná plocha 19 4845
ostat.pl. manipulační pl. 42 27499
ostat.pl. neplodná půda 107 38315
ostat.pl. ostat.komunikace 136 96130
ostat.pl. pohřeb. 1 5225
ostat.pl. silnice 14 71501
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13560
ostat.pl. zeleň 8 16267
Celkem KN 2023 5967206
Par. DKM 2023 5967206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 121
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 410
byt.z. byt 42
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 10
Celkem JED 54
LV 495
spoluvlastník 812

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.12.2000 1:1000 01.11.2000 *) Nové mapování.
FÚO 1:2000 01.06.1978 01.12.2000 Od - ověř KP.FÚO2 Držkov-Zásada.
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1978 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 21:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.