k.ú.: 632741 - Držková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585203 - Držková NUTS5 CZ0724585203
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 194093
zahrada 221 146221
ovoc. sad 5 16316
travní p. 1103 2337770
lesní poz ostat.komunikace 6 684
lesní poz 238 17575518
vodní pl. nádrž umělá 4 2116
vodní pl. rybník 1 803
vodní pl. tok přirozený 13 39086
vodní pl. tok umělý 1 276
vodní pl. zamokřená pl. 9 13438
zast. pl. společný dvůr 8 2405
zast. pl. zbořeniště 24 4528
zast. pl. 372 75007
ostat.pl. jiná plocha 142 54983
ostat.pl. manipulační pl. 30 23421
ostat.pl. neplodná půda 191 183206
ostat.pl. ostat.komunikace 294 141218
ostat.pl. silnice 48 67947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2482
ostat.pl. zeleň 6 781
Celkem KN 2837 20882299
Par. DKM 2 1234
Par. KMD 2835 20881065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 148
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 84
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 347
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 422
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 14.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 27.05.2022 05:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.