k.ú.: 632767 - Držovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 734902
zahrada 40 22509
ovoc. sad 4 145358
travní p. 244 1170320
lesní poz 144 989453
vodní pl. nádrž umělá 1 1459
vodní pl. tok přirozený 1 2345
vodní pl. zamokřená pl. 6 10290
zast. pl. zbořeniště 6 3153
zast. pl. 42 26451
ostat.pl. jiná plocha 17 6484
ostat.pl. manipulační pl. 6 26514
ostat.pl. neplodná půda 91 85867
ostat.pl. ostat.komunikace 73 58153
ostat.pl. silnice 5 31955
ostat.pl. zeleň 1 21
Celkem KN 743 3315234
GP 8 1180
Celkem ZE 8 1180
Par. DKM 69 49267
Par. KMD 674 3265967
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 73
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.03.2018
KMD 1:1000 05.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 05.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.