k.ú.: 632805 - Děkovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 224757
zahrada 34 33404
ovoc. sad 20 203935
travní p. 37 158331
lesní poz 8 1428924
vodní pl. tok přirozený 1 180
zast. pl. zbořeniště 3 517
zast. pl. 24 9330
ostat.pl. jiná plocha 9 12159
ostat.pl. manipulační pl. 7 2879
ostat.pl. neplodná půda 21 13355
ostat.pl. ostat.komunikace 18 35868
ostat.pl. silnice 1 5488
Celkem KN 212 2129127
Par. KMD 212 2129127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 24
LV 30
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 20.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 11:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.