k.ú.: 632821 - Chrášťany u Dřemčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2599478
zahrada 108 75826
ovoc. sad 42 182197
travní p. 80 139805
lesní poz 5 2014925
vodní pl. nádrž přírodní 1 113
vodní pl. tok přirozený 33 10740
zast. pl. zbořeniště 5 566
zast. pl. 164 53744
ostat.pl. jiná plocha 26 14981
ostat.pl. manipulační pl. 27 13791
ostat.pl. neplodná půda 28 191788
ostat.pl. ostat.komunikace 56 53991
ostat.pl. silnice 6 24726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 504
ostat.pl. zeleň 1 39
Celkem KN 953 5377214
Par. KMD 953 5377214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 155
LV 204
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 19.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.