k.ú.: 632830 - Dřenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504301 - Dřenice NUTS5 CZ0531504301
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 2121200
zahrada 129 88658
ovoc. sad 8 27053
travní p. 23 28343
vodní pl. nádrž umělá 1 1858
vodní pl. tok přirozený 26 17494
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 2 2078
zast. pl. 211 83862
ostat.pl. jiná plocha 35 25216
ostat.pl. manipulační pl. 14 16330
ostat.pl. neplodná půda 20 11078
ostat.pl. ostat.komunikace 35 22831
ostat.pl. silnice 17 79453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20178
ostat.pl. zeleň 2 737
Celkem KN 766 2546374
Par. DKM 766 2546374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 200
LV 260
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.04.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 14.04.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.