k.ú.: 632899 - Chvalšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551040 - Dřešín NUTS5 CZ0316551040
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 249628
zahrada 53 31896
travní p. 298 1216778
lesní poz ostat.komunikace 1 2277
lesní poz 99 1053003
vodní pl. nádrž umělá 1 1201
vodní pl. rybník 1 19442
vodní pl. tok přirozený 4 3658
vodní pl. tok umělý 2 532
zast. pl. společný dvůr 1 1003
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 71 25618
ostat.pl. jiná plocha 103 100714
ostat.pl. manipulační pl. 14 6481
ostat.pl. neplodná půda 53 23691
ostat.pl. ostat.komunikace 48 35930
ostat.pl. silnice 34 30809
Celkem KN 837 2802755
Par. KMD 837 2802755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 68
LV 111
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2016
S-SK GS 1:2880 1837 18.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 22.05.2022 23:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.