k.ú.: 632945 - Dřevčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 3335947
zahrada 116 82176
ovoc. sad 1 4484
travní p. mez, stráň 4 1573
travní p. 138 968219
lesní poz 109 4279749
vodní pl. nádrž umělá 1 579
vodní pl. tok přirozený 2 6902
vodní pl. tok umělý 7 5494
vodní pl. zamokřená pl. 2 71542
zast. pl. společný dvůr 1 520
zast. pl. zbořeniště 29 7214
zast. pl. 126 45319
ostat.pl. jiná plocha 53 37784
ostat.pl. manipulační pl. 12 6394
ostat.pl. neplodná půda 197 186068
ostat.pl. ostat.komunikace 82 104885
ostat.pl. silnice 9 51516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7505
ostat.pl. zeleň 1 566
Celkem KN 983 9204436
Par. DKM 8 82315
Par. KMD 975 9122121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 126
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 137
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2019 1:1000 01.04.2019 *) Řešeno s KoPÚ Pavlovice u Jestřebí
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 31.05.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 20:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.