k.ú.: 632953 - Heřmánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 853850
zahrada 46 39026
travní p. 58 175513
lesní poz 74 1492973
vodní pl. zamokřená pl. 1 71
zast. pl. zbořeniště 19 5917
zast. pl. 37 13658
ostat.pl. jiná plocha 7 6130
ostat.pl. neplodná půda 121 93410
ostat.pl. ostat.komunikace 53 55880
ostat.pl. silnice 10 24309
Celkem KN 492 2760737
Par. KMD 492 2760737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 61
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 13:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.