k.ú.: 632970 - Černíkovice u Dřevce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566632 - Černíkovice NUTS5 CZ0325566632
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 2189160
zahrada 48 59612
travní p. 56 221045
lesní poz 151 582396
vodní pl. nádrž umělá 6 6689
vodní pl. tok přirozený 5 5325
vodní pl. tok umělý 1 68
zast. pl. 59 43118
ostat.pl. jiná plocha 48 30116
ostat.pl. manipulační pl. 7 15576
ostat.pl. neplodná půda 44 92186
ostat.pl. ostat.komunikace 47 87248
ostat.pl. silnice 2 32778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 616
ostat.pl. zeleň 4 2041
Celkem KN 565 3367974
Par. DKM 565 3367974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 57
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 77
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2006 intravilán
DKM-KPÚ 15.08.2005 1:1000 15.09.2005 *) extravilán
FÚO 1:2000 01.05.1975 14.05.2006
S-SK GS 1:2880 1839 30.04.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.