k.ú.: 633127 - Dříteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574953 - Dříteč NUTS5 CZ0532574953
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 644 2745548
zahrada 233 114859
ovoc. sad 1 2353
travní p. 100 308779
lesní poz 80 309484
vodní pl. nádrž umělá 1 9762
vodní pl. tok přirozený 20 102229
vodní pl. tok umělý 65 23758
vodní pl. zamokřená pl. 1 1077
zast. pl. společný dvůr 7 855
zast. pl. 305 100855
ostat.pl. jiná plocha 117 948016
ostat.pl. manipulační pl. 98 417954
ostat.pl. neplodná půda 38 25780
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 4784
ostat.pl. ostat.komunikace 180 108890
ostat.pl. pohřeb. 2 1764
ostat.pl. silnice 7 73771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 47144
ostat.pl. zeleň 22 18626
Celkem KN 1939 5366288
Par. DKM 1939 5366288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 209
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 298
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 430
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.01.2003
ZMVM 1:2000 16.12.1990 02.01.2003
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 13:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.