k.ú.: 633151 - Nákří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535371 - Nákří NUTS5 CZ0311535371
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31022 - Hluboká nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 3582047
zahrada 121 72260
travní p. 143 1242267
lesní poz 58 323047
vodní pl. nádrž přírodní 3 2173
vodní pl. rybník 4 557788
vodní pl. tok umělý 13 57759
vodní pl. zamokřená pl. 4 46381
zast. pl. společný dvůr 2 656
zast. pl. zbořeniště 6 1468
zast. pl. 167 342836
ostat.pl. jiná plocha 69 222242
ostat.pl. manipulační pl. 27 27584
ostat.pl. ostat.komunikace 80 144780
ostat.pl. pohřeb. 1 3072
ostat.pl. silnice 18 62625
Celkem KN 858 6688985
Par. DKM 858 6688985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
Celkem BUD 162
LV 202
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.02.2017
DKM 1:1000 08.04.2014
THM-G 1:2000 23.10.1972 06.02.2017 THM Mydlovary
THM-V 1:2000 23.10.1972 08.04.2014 THM Mydlovary
S-SK GS 1:2880 1870 23.10.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.