k.ú.: 633186 - Borčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550183 - Dub NUTS5 CZ0315550183
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 1514031
zahrada 4 3097
ovoc. sad 1 3242
travní p. 42 122831
lesní poz 30 252130
vodní pl. nádrž umělá 12 9986
vodní pl. rybník 1 3410
vodní pl. tok přirozený 8 7391
vodní pl. tok umělý 20 2940
zast. pl. 11 9368
ostat.pl. jiná plocha 3 2099
ostat.pl. manipulační pl. 4 6846
ostat.pl. neplodná půda 43 18721
ostat.pl. ostat.komunikace 26 16996
ostat.pl. silnice 1 13995
Celkem KN 443 1987083
Par. KMD 443 1987083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 11
LV 39
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.